MUMS miljömat ANNONSERA
OM MUMS
KONTAKT
HemRåvaranMiljö & HälsaReceptVeckans matNäringsberäkningarNytt & NoteratHandla & Äta
Förvaring och Hantering
Odling
Energisnål matlagning
Säsongsguide
Svinn
Grönsaker, frukt, bär
Kött, ägg, fisk, mejeri
Aktuellt

Kött, ägg, fisk och mejeri

 

Kräftor

I Sverige finns Flodkräfta och Signalkräfta. Flodkräftan är den traditionellt inhemska arten. I de delar av landet där den nordamerikanska Signalkräftan har satts ut, har Flodkräftan utrotats eftersom Signalkräftan ofta är bärare av kräftpest. Smittade redskap och båtar har också spritt kräftpesten.

Kräftfiske har länge varit en svensk lantlig tradition, liksom kräftskiva. Fisket sker i insjöar i augusti, före kräftans lektid. Från Europa finns kokboksrecept som visar att kräftor fångades och åts under medeltiden.

Kräftor är nattaktiva och fångsten sker därför nattetid. Det vanligaste fångstredskapet är mjärde, en sorts bur, som oftast agnas med fisk. Mjärden sänks ned i vattnet kvällstid och vittjas några timmar senare.


Skrei
Skrei fiskas och säljs bara under januari-april.Den har ett fastare, vitare och mer delikat kött än annan torsk. Skrei är en lekmogen torsk i sina bästa år.

Skrei kommer från världens största torskbestånd, den nord-ost-arktiska torsken i näringsrika Barents hav. Den simmar över stora havsområden och lever större delen av sitt liv i fritt vatten till skillnad från den stationära torsken som lever i ett mindre område.
Vid cirka 5 års ålder blir den könsmogen och vandrar till den norska atlantkusten för att leka. Då blir torsken en skrei. Kusttorsk och skrei är helt skilda bestånd som inte blandas. Skrei skiljer sig också från kusttorsken utseendemässigt: den är längre och spetsigare i formen och har ljusare teckning.

Skreibeståndet hållbart och i god tillväxt. Skrei har grönt ljus från WWF, är miljöcertifierat av MSC (Marine Stewardship Council) och KRAV.
Det är cirka en halv miljard torskar som ger sig iväg för att leka kring framför allt Lofoten. Ungefär 90 % återvänder till betesmarkerna i Barents hav.
Här kan du köpa skrei

(källa: Norges sjömatråd)

Och här finns recept på torsk

Kräftor
 


Saltå kvarn
Ekolådan
Menigo hållbarhet
Ekologiska råvaroro, direkt från bonden till dig.
Frebaco - Ekologisk Klimatsmart Frukost
Svensk ekologisk premiumkyckling
Midsona
Vetekaka
KRAV certifiera din restaurang
Vi tänker ekologiskt
Ahlgood, 100% växtbaserat